Kontakt

Budeme radi, keď sa nás rozhodnete kontaktovať. Máte niekoľko možností:

SÍDLO SPOLOČNOSTI A ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

MARTICO, s.r.o.
Východná 14
036 01 Martin

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
3155 90 51
2020517664
SK2020517664
Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka: 317/L 

STRÁNKOVÉ HODINY

(pre osobné návštevy v zákazníckom centre)
Vážení zákazníci, vzhľadom na aktuálnu situáciu upravujeme otváracie hodiny
pre osobné návštevy v zákaznickom centre
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
800 - 1700        900 - 1400
800 - 1600        900 - 1400
800 - 1700        900 - 1400
800 - 1600        900 - 1400  
800 - 1400       Zatvorené
 

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov banky:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC (Swift):

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Tatra Banka a.s., Martin
262 602 7001/1100
SK91 1100 0000 0026 2602 7001
TATRSKBX

číslo zmluvy o poskytovaní služby
0308
 

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

+421 (0) 43 4288309
+421 (0) 43 4288313 – informácie a nahlasovanie porúch počas pracovnej doby

POHOTOVOSTNÁ PORUCHOVÁ SLUŽBA

+421 (0) 43 4288313 - denne 800 - 2000 (aj víkendy a sviatky)

FAX

+421 (0) 43 4288300

E-MAILOVÉ KONTAKTY

info@martico.sk - informácie TV, INTERNET
iobjednavky@martico.sk  - objednávanie služieb
servis@martico.sk - technická podpora, servis a nahlasovanie porúch

FACEBOOK

www.facebook.com/martico.sk