Žiadosť o sprístupnenie služieb v novej lokalite

Vaše meno a priezvisko:


Spätný konakt na Vás (E-mail alebo telefón):

Služba, o ktorú máte záujem:

Adresa, kde požadujete službu (sídlisko, ulica, č. domu):

Poznámka:


Kontrolný výraz:


Prepíšte horeuvedený výraz: