O nás

NAŠOU VÍZIOU JE NEUSTÁLE SKVALITŇOVANIE PORTFÓLIA NAŠICH SLUŽIEB A MNOŽSTVO SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV.


Martico

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. už od roku 1992 prevádzkuje na území miest Martin a Vrútky rozvody káblovej televízie pre vyše 18 000 abonentov čím sa zaraďuje medzi rozhodujúcich poskytovateľov káblovej retransmisie a ktorá v roku 2004 vstúpila na telekomunikačný trh ako poskytovateľ služieb pod obchodnou značkou služby Marticonet. S ohľadom na dynamický vývoj telekomunikačného trhu, ponúkané služby rozvíjame a zabezpečujeme čo najkomplexnejšie podľa rozvíjajúcich sa potrieb zákazníka.

Martico

Marticonet je širokopásmová prístupová sieť založená na technológii obojsmerného prenosu dát cez káblový distribučný systém na území miest Martin, Vrútky a obce Sučany. Služba prístupu do siete internet je prístupná pre abonentov káblovej televízie so zriadenou terciárnou prípojkou vo vybraných lokalitách prostredníctvom komunikačných káblových modemov napojených na účastnícku zásuvku. Užívateľ služby nie je viazaný využívať služby operátorov ponúkajúcich služby prístupu do siete internet cez pevné linky ani prostredníctvom mikrovlnných technológií.

Technológia EuroDOCSIS je progresívna technológia, prekračujúca svojimi možnosťami požiadavky dnešných užívateľov s prípravou pre budúce služby a potreby bez nutnosti opätovnej inštalácie resp. výmeny technických prostriedkov na strane užívateľov. Použitie optických vlákien a koaxiálneho kábla ako prenosového média je z hľadiska ochrany prenášaných dát ideálne, je minimalizované rušenie komunikácie.

Pripojenie užívateľov do siete internet prostredníctvom siete Marticonet je pripojením za fixný mesačný poplatok, ktorý je nezávislý od intenzity a spôsobu využívania pričom neplatíte za čas strávený pripojením. Služba prístupu je ponúkaná v komplexnom balíku s e-mailový kontom, aliasmi a priestorom pre osobnú www prezentáciu. Prístup do e-mailovej schránky je samozrejmý cez protokol POP3 prostredníctvom bežných poštových klientov aj cez webové rozhranie. Komunikačná rýchlosť účastníkov nie je nijakým spôsobom umelo obmedzovaná a závisí iba od momentálneho zaťaženia siete prenosmi z a do internetu a fyzického umiestnenia užívateľov v rámci siete.