X

Sprievodca expresnou objednávkouExpresné objednávky

DOOBJEDNAJTE SI BALÍČKY POHODLNE A RÝCHLO!

Služba Expresné objednávky umožňuje jednoduché doobjednanie programového balíčka formou predplatného na obdobie, ktoré vám najviac vyhovuje. Podmienkou je využívanie jednej zo základných služieb MarticoDigital t.j.: START, FUNNY, FAMILY alebo DUO START, DUO KLASIK, DUO BASIC. Objednať (predplatiť) balíčky je možné na obdobie 1 až 12 mesiacov, pričom pri úhrade predplatného na 12 mesiacov zaplatíte iba za 11 mesiacov. Služba vám bude aktivovaná nasledujúci pracovný deň po pripísaní úhrady na náš účet na obdobie, ktoré zodpovedá úhrade.

Pre objednanie stačí uskutočniť prevod s nasledovnými údajmi

Číslo účtu:SK91 1100 0000 0026 2602 7001
Konštantný symbol:308
Variabilný symbol:prvých 10 číslic Vašej dekódovacej karty
Špecifický symbol:kód balíčka z posledného stĺpca tabuľky
Suma:násobok mesačného poplatku a počtu mesiacov
Správa pre príjemcu:Vaše meno

Príklad: Programový balíček “Šport” na 3 mesiace

Číslo účtu:SK91 1100 0000 0026 2602 7001
Konštantný symbol:308
Špecifický symbol:256
Variabilný symbol:XXXXXXXXXX
Suma:8,37 EUR
Správa pre príjemcu:Peter Vzor

Je veľmi dôležité uviesť správny variabilný aj špecifický symbol, aby bolo možné platbu spárovať a následne balíček aktivovať.
Názov balíčka cena na 1 mesiac cena na 12 mesiacov špecifický symbol (kód balíčka)  
HD 7,30 € 87,60 € 80,30 € 313
KinoBox HD 2,79 € 33,48 € 30,70 € 305
SuperBox 4,90 € 58,80 € 53,90 € 321
HOT 7,30 € 4,90 € 87,60 € 53,90 € 317
Dokument 2,79 € 33,48 € 30,70 € 1024
Dokument 2 2,79 € 33,48 € 30,70 € 1025
Kino a seriál 2,79 € 33,48 € 30,70 € 2048
Šport 2,79 € 33,48 € 30,70 € 256
EUROSPORT HD 2,79 € 33,48 € 30,70 € 325
Šport plus 2,79 € 33,48 € 30,70 € 512
Hobby 2,79 € 33,48 € 30,70 € 32768
Rodina 2,79 € 33,48 € 30,70 € 4096
Rodina 2 2,79 € 33,48 € 30,70 € 16384
CS 2,79 € 33,48 € 30,70 € 8192
HBO 7,30 € 87,60 € 80,30 € 307
Cinemax 6,97 € 83,64 € 76,70 € 303
HBO MaxPak 10,29 € 123,48 € 113,20 € 309
Hudba 2,79 € 33,48 € 30,70 € 361