Pomoc a podpora - Nahlásenie poruchy - TroubleTicket

Pokiaľ Vám niektorá z našich služieb nepracuje správne, zašlite nám prosím hlásenie o poruche - TroubleTicket.

Skôr ako nás kontaktujete, skúste si pozrieť často kladené otázky, ak ste tak ešte neurobili. Je možné, že Váš problém už niekto riešil a môžte tak získať odpoveď okamžite. Pozrite si aj stav siete, možno práve prebieha plánovaná údržba jednej z našich služieb.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vaše hlásenie bude spracované len počas pracovnej doby. Pokiaľ je Váš prípad naliehavý, kontaktujte prosím našu pohotovostnú poruchovú službu.

Firma / Meno

ID klienta / Číslo zmluvy

Mesto

Adresa

Spätný kontakt na Vás (telefón, príp. e-mail)

Typ poruchy / Váš dotaz

Bližší popis poruchy (max. 500 znakov)

Kontrolný výraz:


Prepíšte horeuvedený výraz