Stav siete

Priebežne aktualizovaný stav našej siete. V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať.

VÝPADKY

OZNAM

Od 13.10.2020 od 4:00 evidujeme výpadky internetových služieb pripojených prostredníctvom optickej prípojky FTTH v lokalitách :

Vrútky, Priekopa, Podháj, Ľadoveň, Centrum, Stráne a Sučany.

 

V prípade že naďalej evidujete krátkodobé výpadky alebo nedostupnosť služieb vypnite koncové zariadenie (optický konvertor ONT) a wifi router od napájania

na 5min a opätovne zapnite.

Ako prvé zapnite ONT a následne po 2 minútach wifi router.

 

Všetkým zákazníkom sa za spôsobené problémy ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 13.10.2020 12:30 hod. sú služby plne funkčné v lokalitách: Podháj, Stráne a Centrum.

Od 14.10.2020 14:00 hod. sú služby plne funkčné vo všetkých lokalitách

 

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

PLÁNOVANÉ VÝPADKY

- žiadne -

OZNÁMENIA

Z dôvodu technického dohľadu nad signálovými parametrami siete Vás prosíme aby ste káblový modem a optický konvertor ONT nevypínali z napájacej siete.

Za pochopenie ďakujeme.