Optické pripojenie FTTH

January 29, 2021 11:28

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. v súlade s najnovšími trendmi vo výstavbe telekomunikačných sietí realizuje výstavbu optickej siete s čisto optickými prípojkami až k jednotlivým klientom (optika do domu, FTTH).

Čo získate vďaka našej optickej sieti?

·         Výhody najmodernejšej komunikačnej prípojky v súčasnosti

·         100 % garanciu pripojenia bez ovplyvňovania inými účastníkmi, ktorí sú k sieti pripojení

·         Dostupnosť vysokých prenosových rýchlostí až 1 GBit/s

·         Kvalitný televízny signál prichádzajúci výhradne po optickej sieti

·         Digitálne programy vo vysokej kvalite s možnosťou rozdelenia na viaceré TV prijímače bez potreby ťahania novej kabeláže.

·         Kvalitu pripojenia nezávislú od poveternostných vplyvov a cudzích zdrojov napájania

·         Zhodnotenie vlastnej nehnuteľnosti

 

Na optickej prípojke je dostupná kompletná ponuka digitálnej TV a základné TV programy v analógovom vysielaní.